ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงอยู่เย็นเป็นโสด – หญิงลี ศรีจุมพล อยู่เย็นเป็นโสด..อย่างนี้..ไม่มี..แฟนก็ไม่ตาย อยู่กินคนเดียว..อย่างนี้..ก็ดี..แฮปปี้จะตาย ไม่ใช่ไม่มีใครเอา...