ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงอยากมีคนเอา…(ใจ) – จ๊ะ คันหู ณ ราตรีนี้...