ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงอยากบอกเขาหรืออยากบอกฉัน – กิ่ง...