Read More

อยากจีบ..คนโสด – SHUU

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงอยากจีบ..คนโสด – SHUU จะมองตรงนั้นก็น่ารัก จะมองตรงไหนก็น่าสัมผัส อยากtouch you baby ,come on guy เธอตรงสเป็คเหมือนในฝัน เล่นเอาใจฉั…