ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงอดีตของฉัน…ปัจจุบันของเรา – ดา...