ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงหา (where?) – สวย สโรชา ก็อยู่คนเดียว...