ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงหายใจออกก็เหงา หายใจเข้าก็คิดถึง...