Read More

หากเธอเคยรักใคร ( IF YOU LOVE ) – Waii x Koen

เนื้อเพลง หากเธอเคยรักใคร ( IF YOU LOVE ) – Waii หวาย x Koen เขื่อน หากเธอเคยรักใคร เธอก็คงเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้ เข้าใจที่ฉันทำให้เธอแบบนั้น มันคือความร…