ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงหัวใจเต้นช้าลง – PARATA (ภารต้า) ถามตัวเองเสมอ...