ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงหัวใจยังเจ็บได้อีก – หนึ่ง ณรงค์วิทย์ ในวันที่ต้องเผชิญกับความตรอมตรมเสียใจ ก็เคยคิดว่าต้องแย่...