ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงหวิว (เวลาที่เรานึกถึง…) – PORTRAIT ...