ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงหวาน หวาน – Color Pitch เราต่างคอยส่งยิ้มให้กัน สายตาเธอมองมาที่ฉัน *...