ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงหยุดเวลาไว้ – วง [การบันเทิง] สุดท้ายรักเรา...