ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงหยุดเข็มนาฬิกา…แค่นาทีเดียว –...