ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงหยุดฟังเสียงหัวใจ – แนน วาทิยา เพราะแค่คำว่ากลัวแค่คำเดียว แค่กลัวว่าจะรักษารักไม่อยู่...