ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงหน้าที่ของหัวใจ – ชิน ชินวุฒ สายตาก็มีหน้าที่ไว้มอง เห็นความสวยงามคือเธอ...