ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงหนูขอโทษ – หนิม คนึงพิมพ์ AF5 หนูขอโทษ…ที่ทำให้พี่นั้นคิดไปไกล ไม่ได้ตั้งใจ...