ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงหนึ่งเดียวที่หัวใจ – บอย พิษณุ คำหนึ่ง...