ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงหนึ่งนาทีนี้ไม่มีเขาได้หรือเปล่า...