ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงสุขเป็นร้อย เจ็บเป็นล้าน – แป้ง...