ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงสิ่งมีชีวิตที่คิดได้และเจ็บเป็น...