ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงสิ่งที่ชัดเจน stubborn จะเคยผ่านมาอย่างไร จะเคยเป็นคนเช่นไร ก็คงจะเป็นอะไรที่ไม่สำคัญ ก็เพราะว่าในเวลานี้ฉันมีเธอข้างกาย สิ่งนี้เท่านั้นที่มั่นคง พรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร...