ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงสาวทุ่งนาโนน – ข้าวทิพย์ ธิดาดิน...