ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงสละโสด – แท่ง ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง เธอทำให้ฉันลืม.....