ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงสระออย สะระออย – ปอยฝ้าย มาลัยพร...