ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงสมมุติฐาน (สมมติฐาน) Mild มายด์ สมมุติว่าถ้าวันนี้...