ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงสงกรานต์ – สงกรานต์ รังสรรค์ บนเส้นทางฝันที่ต้องเผชิญ ยังมีขวกหนามบนเส้นทางเดิน ต้องแบกภาระมากมายที่รู้ว่าหนักเหลือเกิน ตราบจนวันนี้ฉันยังไม่เคย...