Read More

วันมามาก (Gush) – PIDE MAGORN (ไปป์ มาก่อน)

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงวันมามาก (Gush) – PIDE MAGORN (ไปป์ มาก่อน) A1 Magorn ไม่ใช่ของแข็งนะครับ โดนนานๆเลิกแข็งนะครับ ไม่ใช่ไม่สนนะครับ ก็ใจจริงๆกลัวหมามา…