ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงวันฝนพรำ – Basketband (บาสเก็ตแบนด์) ฝนตก…...