ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงวันที่ไม่มีเธอ – วง AIRBORNE แอร์บอร์น แม้วันนี้ไม่มีเธออยู่ข้างกาย...