ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงวันที่เราไม่เข้าใจ – School Girl Memory อาจจะมีบางวันที่เราไม่เข้าใจ พูดอะไรก็ดูจะคล้ายไม่แคร์กัน ลืมคืนวันดี...