ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงวน (Loop) – Karamail คาราเมล นานแล้ว…ตั้งแต่วันที่เธอไม่อยู่ แต่ไม่รู้…จะผ่านมันไปเมื่อไร จะไม่ต้องเจ็บซ้ำซ้ำ...

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงวน – อังค์กูณฑ์ ธนาทรัพย์เจริญ...