Read More

ลู่วิ่ง (Can’t Keep Up) – Tilly Birds

เนื้อเพลง เพลง ลู่วิ่ง (Can’t Keep Up) – Tilly Birds (เพราะตอนนี้ ฉันวิ่งตามเธอไม่ทัน) (เพราะตอนนี้ ฉันวิ่งตาม ตาม ตาม) วิ่งตามเธออย่างนี้ มันเหนื่อยรู้ไห…