ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงลืมเหงา – เสนาหอย (เกียรติศักดิ์...