ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงลังเล – บอย ตรัย ภูมิรัตน์ (บอย friday...