ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงละไว้ในฐานที่ไม่เข้าใจ – กิ่ง เหมือนแพร...