ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงลมหนาวเดือนธันวา – ตูมตาม ยุทธนา...