ฟังเพลง เนือเพลง เพลงรู้ไม่ทันน้ำ – Mono Music Artists ฉันไม่เคยจะโกรธที่เธอมาเยี่ยมเยียนบ้าน ฉันไม่เคยจะโกรธว่าเธอจะมากี่ล้านลูกบาศก์ แต่มาดี...