ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงรู้และเข้าใจ – Crescendo เครสเชนโด้ ความเป็นจริงที่ใจของฉันนั้นเองก็รับรู้ ว่าในหัวใจไม่มีเราสองคนอีกต่อไป ใจหนึ่งรู้ว่าไม่มีทาง...