ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงรู้ยัง – ต้น ธนษิต มีใครที่เขาเฝ้าคอยแต่เธอตรงนี้...