ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงยิ่งรอยิ่งทรมาน – นท พนายางกูร...