ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงยิ่งมืดยิ่งเห็นดาว – ดิว เดอะ สตาร์...