ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงยิ่งคุยยิ่งเหงา – ณัฐ ศักดาทร ในบางครั้งบางคราว...