ฟังเพลง เนื่อเพลง เพลงยังว่าง – บี้ สุกฤษฎิ์ เดอะ สตาร์ ยังว่างว่างอยู่…...