ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลง ยอมแพ้แล้ว – PARATA ต่อให้ฉันพยายามเท่าไร...