ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงมีใครเหงาเหมือนเราไหม (Lonely) – เนย...