ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงมีเรื่องอยากปรึกษา – กิ่ง เหมือนแพร...