ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงมันต้องโกน – เอกชัย ศรีวิชัย รึง...

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงมันต้องถอน – ปอยฝ้าย มาลัยพร งึก...