ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงฟังไม่ขึ้น – เล้าโลม เพราะเธอมีคนอื่น...