ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงพุทธคุณ – ปาน ธนพร งามรุ่งเรืองบรรเจิดจับตาลึกซึ้งแปลก เพียงแรกแลบันดาลปีติเอ่อพ้นพรรณนา เห็นลีลาพาใจให้เย็นระงับนิ่ง ทุกทุกสิ่งรอบรายกลับกลายภิรมย์สิ้น ความไร้มลทินอันยากเปรียบปาน ความสราญวิมลแห่งผู้รู้ สุดแห่งยอดครู...